Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Oficjalny serwis informacyjny Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Kancelaria parafialna jest czynna:

Wtorek: godzina 10.00-11.00, 16.00-17.00

Czwartek: godzina 1930-2030

Sobota: godzina 900-1000

Wakacyjny porządek dyżurów:

Wtorek: godzina 1600-1700

Sobota: godzina 900-1030

 


 Ważne informacje dotyczące kancelarii

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego:

 1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis Aktu Ślubu Kościelnego rodziców dziecka.
 3. Świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres i wiek) wydane w parafii ich zamieszkania.
 4. Zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania (tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii).

Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo w jednej konferencji, która głoszona jest w ostatnią niedziele miesiąca, w salce parafialnej o godz. 19.00.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), jeśli na świadectwie nie ma adnotacji o bierzmowaniu, należy dostarczyć zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której się ono odbyło.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 6 miesięcy, licząc do daty ślubu) lub Akt Ślubu Cywilnego.
 4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
 5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
 6. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej (gdy kancelaria jest nieczynna, należy kontaktować się z duszpasterzem przez domofon lub telefonicznie).

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 1. Akt Zgonu z USC.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Breadcrumbs