Drukuj
Wspólnota klasztorna: 

O. Marek Daukszewicz  - gwardian klasztoru i proboszcz Parafii św. Franciszka


O. Adam Michorczyk - wikariusz klasztoru, spowiednik
 
O. Marek Augustyn - rekolekcjonista, spowiednik

O. Daniel Książek - ekonom, katecheta w Szkole Podstawowej nr 2
 
O. Jacek Szeligowski - katecheta w Szkole Podstawowej nr 1
 
br. Wojciech Gallak - zakrystian