Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Oficjalny serwis informacyjny Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Krótka historia parafii w Pieńsku Początek parafii w Pieńsku przypada na ostatnie lata XIX w. Poprzednio nieliczni katolicy, którzy tu mieszkali, należeli do parafii w Zgorzelcu.
W 1881 r. ks. Franciszek Gyrdta, kanonik kapituły wrocławskiej, zakupił teren pod budowę szkoły i kościoła. Szkołę dla 97 uczniów z rodzin katolickich otwarto w 1882 r. i w tym samym roku poświęcono teren pod budowę kościoła. W 1885 r., kończąc budowę, zawieszono trzy dzwony oraz zakupiono organy. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał dnia 15 XI 1985 r. ks. Urbanek, proboszcz ze Zgorzelca. Pieńsk liczył wtedy 1400 mieszkańców, w tym 448 katolików.
W 1888 r. ks. Fr. Grydt ofiarował pieniądze na zakup terenu pod cmentarz.
Rok 1907 należy uznać za początek samodzielnego funkcjonowania parafii. W tym bowiem roku przydzielono do Pieńska stałego proboszcza w osobie ks. Ottona Springera. Liczba katolików wynosiła wówczas 965 osób. W tym czasie przystąpiono do budowy plebanii. Po II Wojnie Światowej duszpasterstwo w Pieńsku objęli 00. Franciszkanie. Pierwszym proboszczem został mianowany O. Marian Sumirski. Podjęto natychmiast intensywne prace remontowe niemal całkowicie zniszczonego kościoła. Nabożeństwa odprawiano wtedy w domu prywatnym przy ul. Bolesławieckiej, a następnie w sali kinowej. W 1951 r. kościół był na tyle odbudowany, że na powrót rozpoczęto sprawowanie w nim nabożeństw. Prace remontowe ciągle jednak trwały: w 1952 r. odbudowano wieżę i zawieszono w niej dwa dzwony, a w 1954 r. zamontowano na chórze organy. 
W następnych latach założono posadzkę i przystąpiono do malowania wnętrza.

Breadcrumbs